Sukces Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Gastroenterologii i Hepatologii

 


Studenci  ze Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Gastroenterologii byli gospodarzami sesji gastroenterologii podczas corocznej  Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych 2014. Podczas tego wydarzenia zaprezentowano wiele prac na temat chorób zapalnych jelit oraz schorzeń hepatologicznych.

Serdecznie gratulujemy sukcesu organizatorskiego oraz wyróżnień. W imieniu członków Koła Naukowego oraz opiekunów zapraszamy w przyszłym roku na kolejną sesję poświęconą gastroenterologii!

Zdjęcia z rozdania nagród dostępne są na stronie Dziekanatu wydziału lekarskiego UJ CM

 

Trzecie spotkanie Małopolskiej Szkoły Gastroenterologii 

 

W Collegium Nowodworskiego przy ul. św. Anny 12 miało miejsce trzecie spotkanie Małopolskiej Szkoły Gastroenterologii, organizowane przez Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz Klinikę Gastroenterologii i Hepatologii UJ CM.

Formuła tych cyklicznych spotkań obejmuje interdyscyplinarne spojrzenie na schorzenia układu pokarmowego poprzez wspólny udział lekarzy chorób wewnętrznych, lekarzy rodzinnych, gastroenterologów i chirurgów. Spotkania mają charakter warsztatowy, interaktywny.

Celem jest przekazywanie aktualnych wytycznych i rekomendacji oraz omawianie przypadków klinicznych z zakresu schorzeń przewodu pokarmowego. Tematem przewodnim aktualnego spotkania były zagadnienia zwiazane z problemem zespołu cholestatycznego oraz biegunki przewlekłej.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji oraz udziału w kolejnych edycjach Małopolskiej Szkoły Gastroenterologii !

 

 

Małopolska Szkoła Gastroenterologii

Kolejne spotkanie Małoposlkiej Szkoły Gastroenterologii odbędzie się w dniu 15  marca 2014. Tematem przewodnim będzie zespól cholestatyczny oraz przewlekła biegunka.

 

Małopolska Szkoła Gastroenterologii jest organizowana przez Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (PTG-E) oraz Klinikę Gastroenterologii i Hepatologii UJ CM.

Formuła tych cyklicznych  spotkań obejmuje interdyscyplinarne spojrzenie na schorzenia układu pokarmowego poprzez wspólny udział lekarzy chorób wewnętrznych, lekarzy  rodzinnych, gastroenterologów i chirurgów. Spotkania mają charakter warsztatowy, interaktywny. Celem jest przekazywanie aktualnych wytycznych i rekomendacji oraz omawianie przypadków klinicznych z zakresu schorzeń przewodu pokarmowego. 

Patronat nad warsztatami objęli: Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM, Profesor  dr hab. Tomasz Grodzicki, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Profesor dr hab. Andrzej Matyja oraz Konsultant Krakowy w dziedzinie Medycyny Rodzinnej Profesor dr hab. Adam Windak.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z drugiego spotkania Małopolskiej Szkoły Gastroenterologii oraz zapoznania się ze szczególowym programem spotkania!

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

STUDENTÓW ZAINTERESOWANYCH GASTROENTEROLOGIĄ zapraszamy do Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Gastroenterologii i Hepatologii!

Celem działalności Koła jest pogłębianie wiedzy z zakresu patomechanizmów, objawów klinicznych, diagnostyki i terapii w gastroenterologii oraz hepatologii. Koło Naukowe koncentruje swoje zainteresowania na zagadnieniach nieswoistych chorób zapalnych jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego), zespołach upośledzonego wchłaniania (np. celiakia), infekcyjnych i nieinfekcyjnych chorobach wątroby.

 

Opiekunowie:

dr hab med Małgorzata Zwolińska-Wcisło

lek. Magdalena Przybylska-FeluśKontakt: Klinika Gastroenterologii i Hepatologii UJ CM, Kraków, ul. Śniadeckich 5 (I piętro),

tel. 12 424 73 39, mail mzwcislo@su.krakow.plAktualnie prace Koła skupiają sią na zagadnienach zaburzeń w przebiegu celiakii oraz rozrostem flory bakteryjnej jelita cienkiego.

Przewodniczącym Koła w roku akdemickim 2013/2014 jest pani Olga Kaczmarczyk mail o.kaczmarczyk@uj.edu.pl

 

 

KOMUNIKAT

Koło doskonalenia umiejętności klinicznych

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

Od października 2012 planujemy uruchomić w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii UJ CM działalność nowego Koła, którego celem będzie doskonalenie umiejętności w zakresie zbierania wywiadu i badania fizykalnego.

Z obserwacji i rozmów ze studentami Wydziału Lekarskiego wnioskujemy, iż w trakcie studiów brakuje okazji do indywidualnego kontaktu z chorym. Chcemy zatem umożliwić chętnym taki medyczny kontakt z pacjentami hospitalizowanymi w tutejszej Klinice. Da to możliwość doskonalenia umiejętności zbierania wywiadu, badania fizykalnego, opisywania chorych z pomocą opiekuna Koła. Równocześnie będzie to okazja do pogłębiania wiedzy z zakresu chorób przewodu pokarmowego.

Zajęcia miałyby się odbywać w godzinach dogodnych dla studentów- ustalanych indywidualnie.

Chętnych zapraszamy do zapisywania się do koła drogą elektroniczną pod adresem malgorzata.szczepanek@uj.edu.pl W tytule maila proszę wpisać: Koło Naukowe.

Z poważaniem

Małgorzata Szczepanek- Opiekun Koła

 

W dniach 1-2 marca 2013 r. odbyły  się  IV Krakowskie Dni Hepato-Gastroenterologiczne, które  zostały  zorganizowane we współpracy  Oddziału Krakowskiego  Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii z Katedrą Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Podczas Konferencji poruszone tematy wiążące najnowsze standardy z praktyka kliniczną. Poruszane zagadnienia obejmowały miedzy innymi  problemów terapii zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego,   postępów i perspektyw  w leczeniu zapalnych  chorób jelit oraz znaczenie zaburzeń mikroflory jelitowej w gastroenterologii.  Sesje poświęcone transplantacji wątroby były uhonorowaniem 30lecia  zastosowania tej procedury w Polsce.

Sesji z ekspertami pozwoliły na dyskusję na temat  kontrowersyjnych przypadków spotykanych w codziennej praktyce lekarskie.

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

Drodzy Koledzy 

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego, mam zaszczyt zaprosić Państwa na czwartą już, doroczną Konferencję Naukowo-Szkoleniową IV Krakowskie Dni Hepato-Gastroenterologiczne, która odbędzie się w Krakowie w dniach 1-2 marca 2013.

 

Program Konferencji będzie obejmował aktualną tematykę z zakresu schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego, nieswoistych zapaleń jelit, chorób wątroby. Ponadto zachęceni dużym powodzeniem sesji interaktywnej „spotkania z ekspertem", podczas XV Kongresu PTGE, planujemy również taką formułę sesji w trakcie obrad. 

 

Program ramowy Konferencji znajduje się na stronach: www.symposion.pl lub w zakładce nauka/konferencje

 

Zachęcam Państwa do zgłaszania swego uczestnictwa na stronie internetowej www.symposion.pl

 

Termin Konferencji : 1-2 marca 2013

Miejsce obrad:  Auditorium Maximum UJ

                           Kraków ul. Krupnicza 35    

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

 

 

 

                              Dr hab. med.  Małgorzata Zwolińska-Wcisło                              

                              Przewodnicząca Krakowskiego Oddziału PTGE

                                 

                              Prof. dr hab. med.  Tomasz Mach

    Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat

Zapraszamy do udziału w Studenckim Kole Naukowym przy Klinice Gastroenterologii i Hepatologii UJ CM.

Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego jest pani dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło.

Celem działalności Koła jest pogłębianie wiedzy z zakresu patomechanizmów, objawów klinicznych, diagnostyki  i terapii w gastroenterologii oraz hepatologii. Koło Naukowe koncentruje swoje zainteresowania na zagadnieniach nieswoistych chorób zapalnych jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego),  zespołach upośledzonego wchłaniania (np. celiakia),  infekcyjnych i nieinfekcyjnych chorobach wątroby.

W dorobku Studenckiego Koła Naukowego są liczne prace prezentowane i nagradzane podczas krajowych i międzynarodowych konferencji m.in.:

„Wybrane czynniki ryzyka niepowodzenia leczenia choroby trzewnej dietą bezglutenową"  I miejsce, Konferencja Studentów Kół Medycznych w Krakowie

„Objawy pozawątrobowe infekcji  wirusem zapalenia wątroby typu C", I miejsce  III Studencka Jesień Gastrologiczna, Wrocław 2007

„Zmiany skórne w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit", I miejsce, Międzynarodowa Konferencja Studentów Medycyny, Kraków 2007

Specjalne wyróżnienie dla Studenckiego Koła Naukowego podczas Międzynarodowej Konferencji Studentów Medycyny, Kraków 2006

Nagroda im. Profesor Teresy Guzik dla najlepszej pracy w sesji internistycznej prezentowanej podczas Międzynarodowej Konferencji Studentów Medycyny, Kraków 2011

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Kontakt: Klinika Gastroenterologii i Hepatologii  UJ CM, Kraków, ul. Śniadeckich 5 (I piętro),

tel. 12 424 73 39, mail mzwislo@su.krakow.pl

 

 

Poczta w domenie CMUJ

 

Poczta w domenie UJ