NAUKA

 

W Klinice prowadzone są liczne badania naukowe dotyczące przede wszystkim schorzeń zapalnych przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem nieswoistych zapaleń jelit (choroba Leśniowskiego-Cohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego), powikłań przewlekłych zapaleń wątroby i marskości wątroby oraz zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego,. 

Klinika uczestniczy również w wielu międzynarodowych klinicznych programach naukowo–badawczych dotyczących nowych metod terapii zwłaszcza nieswoistych zapaleń jelit i przewlekłych zapaleń wątroby. 
 

 

Poczta w domenie CMUJ

 

Poczta w domenie UJ