MAŁOPOLSKA SZKOŁA GASTROENTEROLOGII

W dniu 19  października 2013 r odbyło się w Collegium Nowodworskiego drugie spotkanie Małopolskiej Szkoły Gastroenterologii, organizowane przez Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (PTG-E) oraz Klinikę Gastroenterologii i Hepatologii UJ CM.

Formuła tych cyklicznych  spotkań obejmuje interdyscyplinarne spojrzenie na schorzenia układu pokarmowego poprzez wspólny udział lekarzy chorób wewnętrznych, lekarzy  rodzinnych, gastroenterologów i chirurgów. Spotkania mają charakter warsztatowy, interaktywny. Celem jest przekazywanie aktualnych wytycznych i rekomendacji oraz omawianie przypadków klinicznych z zakresu schorzeń przewodu pokarmowego. Tematem przewodnim aktualnego spotkania były zagadnienia z zakresu chorób zapalnych jelit i niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby.

Patronat nad warsztatami objęli: Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM, Profesor  dr hab. Tomasz Grodzicki, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Profesor dr hab. Andrzej Matyja oraz Konsultant Krakowy w dziedzinie Medycyny Rodzinnej Profesor dr hab. Adam Windak.

 

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Pragniemy zaproponować nową formułę wspólnych spotkań lekarzy chorób wewnętrznych, rodzinnych oraz gastroenterologów, organizowanych przez Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (PTG-E) oraz Klinikę Gastroenterologii i Hepatologii UJ CM, których celem jest przekazywanie aktualnych ustaleń i rekomendacji PTG-E oraz omawianie bieżących zagadnień z zakresu schorzeń przewodu pokarmowego.

Przewidujemy również udział w wybranych spotkaniach lekarzy innych specjalności: chirurgów, psychologów, fizjologów, patofizjologów, patologów, onkologów. Planujemy udział w tych spotkaniach zaproszonych ekspertów, z których opinii z zakresu omawianej tematyki będzie można skorzystać. Te spotkania warsztatowe będą miały charakter praktyczny, interaktywny i będą odbywać się cyklicznie, co 2-3 miesiące, w Auli Nowodworskiej UJ CM przy ulicy św. Anny 12.

Pierwsze spotkanie, które odbyło się 25 maja 2013 roku, poświęcone było problemom współczesnej gastroenterologii, z którymi spotykamy się, na co dzień. Omówione zostały zasady stosowania leków hamujących wydzielanie kwasu solnego w najczęstszych schorzeniach górnego odcinka przewodu pokarmowego, w tym chorobie refluksowej, w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Druga grupą tematyczną były rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne w zespole jelita nadwrażliwego. Uczestnicy Małopolskiej Szkole Gastroenterologii otrzymają punkty edukacyjne.

Pragniemy nadmienić, że uzyskaliśmy patronat nad warsztatami Pana Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM, Profesora dr Tomasza Grodzickiego.

Z serdecznymi pozdrowieniami,


Dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło
Przewodnicząca Krakowskiego Oddziału PTG-EProf. dr hab. med. Tomasz Mach
Kierownik Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii UJ CM

 

 

Zapraszamy do rejestracji na kolejne spotkanie

Małopolskiej Szkoły Gastroenterologii !

 

W dniach 1-2 marca 2013 r. odbyły  się  IV Krakowskie Dni Hepato-Gastroenterologiczne, które  zostały  zorganizowane we współpracy  Oddziału Krakowskiego  Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii z Katedrą Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Podczas Konferencji poruszone tematy wiążące najnowsze standardy z praktyka kliniczną. Poruszane zagadnienia obejmowały miedzy innymi  problemów terapii zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego,   postępów i perspektyw  w leczeniu zapalnych  chorób jelit oraz znaczenie zaburzeń mikroflory jelitowej w gastroenterologii.  Sesje poświęcone transplantacji wątroby były uhonorowaniem 30lecia  zastosowania tej procedury w Polsce.

Sesje z ekspertami pozwoliły na dyskusję na temat  kontrowersyjnych przypadków spotykanych w codziennej praktyce lekarskiej.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

Drodzy Koledzy 

 

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego, mam zaszczyt zaprosić Państwa na czwartą już, doroczną Konferencję Naukowo-Szkoleniową IV Krakowskie Dni Hepato-Gastroenterologiczne, która odbędzie się w Krakowie w dniach 1-2 marca 2013.

 

Program Konferencji będzie obejmował aktualną tematykę z zakresu schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego, nieswoistych zapaleń jelit, chorób wątroby. Ponadto zachęceni dużym powodzeniem sesji interaktywnej „spotkania z ekspertem", podczas XV Kongresu PTGE, planujemy również taką formułę sesji w trakcie obrad. 

 

Zachęcam Państwa do zgłaszania swego uczestnictwa na stronie internetowej www.symposion.pl

 

Termin Konferencji : 1-2 marca 2013

Miejsce obrad:  Auditorium Maximum UJ

                          Kraków ul. Krupnicza 35    

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

 

 

 

              Dr hab. med.  Małgorzata Zwolińska-Wcisło                              

              Przewodnicząca Krakowskiego Oddziału PTGE

              Prof.dr hab. med.  Tomasz Mach

              Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego  

 

Ramowy program poniżej

 

IV Krakowskie Dni Hepato-Gastroenterologiczne

Kraków, 1-2 marca 2013 roku

 

Konferencja Szkoleniowo-Naukowa

 

Termin:                                 

1-2 marca 2013 r.

Miejsce Konferencji:  

 Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ul. Krupnicza 35

Organizator:

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Katedra Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych UJ-CM 31-531 Kraków, ul. Śniadeckich 5

Tel.: 012 424 73 40, fax: 012 424 73 80, e-mail: tmach@su.krakow.pl

Symposion Sp. z o.o.60-650 Poznań, ul. Obornicka 229 tel. +48 61 662 81 70, fax. +48 61 662 81 71, e-mail: biuro@symposion.pl

 

Patronat Honorowy:

Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ-CM Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki 

 

Klinika Gastroenterologii i Hepatologii wraz z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (PTG-E) w dniach 4-6 października 2012 roku była oraganizatorem XV Kongresu PTG-E. Kongresy PTG-E odbywają się regularnie co dwa lata, w różnych ośrodkach akademickich i są wielkim świętem polskiej gastroenterologii.

W trakcie 3 dni i podczas 16 sesji plenarnych, satelitarnych, plakatowych i warsztatów endoskopowych, wykładowcy z wszystkich klinicznych ośrodków gastroenterologicznych w Polsce, a także zaproszeni goście z zagranicy,  przedstawili najnowsze osiągnięcia z zakresu patogenezy, diagnostyki i terapii schorzeń gastroenterologicznych

Nowatorskim pomysłem, który spotkał się z duzym zainteresowaniem i wysokimi ocenami, były spotkania z ekspertami podczas których możliwa była "burza mózgów" na temat przypadków klinicznych.

Podczas sesji plakatowej zaprezentowano osiągnięcia badawcze autorów pochodzących z wielu ośrodków gastroenterologicznych.  

Kongres był poprzedzony kursem podyplomowy na temat postępów w gastroenterologii - wydazrenie to zostało zorganizowane wspólnie z Europejskim Towarzystwem Gastroenterologii, Endoskopii i Żywienia (EAGEN). W trakcie kursu swoją wiedzą oraz doświadczeniem klinicznym podzielili się   gastroenterolodzy z wiodących europejskich ośrodków gastroenterologicznych.

W trakcie inauguracji XV Kongresu PTG-E  honorowe członkostwo Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii otrzymał wybitny w skali światowej gastroenterolog prof. Andrzej Tarnawski z University of California, Irvine, posiadający polskie i krakowskie korzenie.

 

Po Kongresie do naszej Kliniki napłynęło wiele listów ciepło i z zachwytem odnoszących się do poziomu merytorycznego i organizacyjnego tego wydarzenia!

 

Poczta w domenie CMUJ

 

Poczta w domenie UJ