DYDAKTYKA  »  Koła naukowe

Przy Klinice Gastroenterologii i Hepatologii działają Koła Naukowe:

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Gastroenterologii i Hepatologii oraz Koło Doskonalenia umiejętności klinicznych. Poniżej znajdują się krótkie charakterystyki.

 

 

Zapraszamy do udziału w Studenckim Kole Naukowym przy Klinice Gastroenterologii i Hepatologii UJ CM.

 

Celem działalności Koła jest pogłębianie wiedzy z zakresu patomechanizmów, objawów klinicznych, diagnostyki  i terapii w gastroenterologii oraz hepatologii. Koło Naukowe koncentruje swoje zainteresowania na zagadnieniach nieswoistych chorób zapalnych jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego),  zespołach upośledzonego wchłaniania (np. celiakia),  infekcyjnych i nieinfekcyjnych chorobach wątroby.

 

W dorobku Studenckiego Koła Naukowego są liczne prace prezentowane i nagradzane podczas krajowych i międzynarodowych konferencjach m.in.:

 

„Wybrane czynniki ryzyka niepowodzenia leczenia choroby trzewnej dietą bezglutenową"  I miejsce, Konferencja Studentów Kół Medycznych w Krakowie

 

„Objawy pozawątrobowe infekcji  wirusem zapalenia wątroby typu C", I miejsce  III Studencka Jesień Gastrologiczna, Wrocław 2007

 

„Zmiany skórne w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit", I miejsce, Międzynarodowa Konferencja Studentów Medycyny, Kraków 2007

 

Specjalne wyróżnienie dla Studenckiego Koła Naukowego podczas Międzynarodowej Konferencji Studentów Medycyny, Kraków 2006

 

 

Studenci  ze Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Gastroenterologii byli gospodarzami sesji gastroenterologii podczas corocznej  Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych w 2014 i 20915 roku. Podczas tego wydarzenia zaprezentowano wiele prac na temat chorób zapalnych jelit oraz schorzeń hepatologicznych.

W 2015 roku Studenci Koła Naukowego zdobyli nagrodę Okręgowej Izby Lekarskiej oraz prezentowali pracę podczas Konferencji Doktorantów Wydziału Lekarskiego UJ CM.

W 2011roku, Studenci ze Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Gastroenterologii i Hepatologii  otrzymali nagrodę im. Profesor Teresy Guzik dla najlepszej pracy w sesji internistycznej prezentowanej podczas Międzynarodowej Konferencji Studentów Medycyny, Kraków 2011.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii (ze strony www Dziekanatu Wydziału Lekarskiego UJ CM)

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

 

Opiekun:

dr hab med Małgorzata Zwolińska-Wcisło, Prof UJ

Kontakt: Klinika Gastroenterologii i Hepatologii  UJ CM, Kraków, ul. Śniadeckich 5 (I piętro),

tel. 12 424 73 57, mail mzwcislo@su.krakow.pl

 

Koło doskonalenia umiejętności klinicznych

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

Od października 2012 planujemy uruchomić w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii UJ CM działalność nowego Koła, którego celem będzie doskonalenie umiejętności w zakresie zbierania wywiadu i badania fizykalnego.

Z obserwacji i rozmów ze studentami Wydziału Lekarskiego wnioskujemy, iż w trakcie studiów brakuje okazji do indywidualnego kontaktu z chorym. Chcemy zatem umożliwić chętnym taki medyczny kontakt z pacjentami hospitalizowanymi w tutejszej Klinice. Da to możliwość doskonalenia umiejętności zbierania wywiadu, badania fizykalnego, opisywania chorych z pomocą opiekuna Koła. Równocześnie będzie to okazja do pogłębiania wiedzy z zakresu chorób przewodu pokarmowego.

Zajęcia miałyby się odbywać w godzinach dogodnych dla studentów- ustalanych indywidualnie.

Chętnych zapraszamy do zapisywania się do koła drogą elektroniczną pod adresem malgorzata.szczepanek@uj.edu.pl W tytule maila proszę wpisać: Koło Naukowe.

Z poważaniem

Małgorzata Szczepanek- Opiekun Koła

 

Poczta w domenie CMUJ

 

Poczta w domenie UJ