KLINIKA

 

 

Kierownik: Prof. dr hab. med. Tomasz Mach

Z-ca Kierownika Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii: 
Dr  hab. med. Małgorzata Zwolińska-Wcisło, prof. UJ

 


Oddział Kliniczny Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii mieści się w budynkach przy ul. Śniadeckich 5 w Krakowie.
 

 

Poczta w domenie CMUJ

 

Poczta w domenie UJ