KLINIKA

 

 

Kierownik: Prof. dr hab. med. Tomasz Mach

Z-ca Kierownika Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii: 
Prof. dr  hab. med. Małgorzata Zwolińska-Wcisło

 


Oddział Kliniczny Gastroenterologii i Hepatologii mieści się w budynkach przy ul. Śniadeckich 5 w Krakowie.
 

 

Poczta w domenie CMUJ

 

Poczta w domenie UJ