Doświadczenie diagnostyczno – lecznicze zespołu Kliniki w zakresie szeroko pojętych chorób przewodu pokarmowego i wątroby jest wykorzystywane w edukacji i szkoleniu studentów.

Prowadzone są zajęcia z zakresu chorób wewnętrznych i gastroenterologii dla studentów Wydziału Lekarskiego, Kierunku Dietetyka oraz Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w ramach szkolenia podyplomowego (staże podyplomowe absolwentów oraz staże specjalizacyjne z chorób wewnętrznych i gastroenterologii).


 

Regulamin zajęć w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii

1. Ćwiczenia dla poszczególnych grup studenckich odbywają się w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii, ul. Jakubowskiego 2. Terminy podane są w szczegółowych harmonogramach zajęć.

2. Seminaria i wykłady odbywają się w miejscu i terminach podanych w szczegółowych harmonogramach zajęć.

3. Studentów obowiązuje przygotowanie do zajęć oraz aktywny w nich udział.

4. Udział w ćwiczeniach i seminariach jest obowiązkowy. Uzasadniona/usprawiedliwiona nieobecność może być zaliczona u asystenta prowadzącego.

5. Podczas ćwiczeń studentów obowiązuje czysty strój medyczny.

6. Zaliczenia ćwiczeń i seminariów dokonuje asystent prowadzący.

7. Niezbędne materiały dydaktyczne zostaną przekazane przez asystentów prowadzących seminaria i ćwiczenia - w trakcie ich trwania.

8. Obowiązujący strój: fartuch i obuwie medyczne.

9. Szatnia znajduje się na parterze, klucz do odebrania u Portiera za okazaniem legitymacji studenckiej.

10. Wszelkie uwagi i problemy związane z przebiegiem zajęć proszę zgłaszać do sekretariatu Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii.

 

 

Poczta w domenie CMUJ

 

Poczta w domenie UJ