W Klinice Gastroenterologii i Hepatologii UJ CM prowadzone są zajęcia dla kierunku Dietetyka (studia 1 i 2 stopnia).

 

Harmonogramy zajęć oraz programy praktyk są dostapne na stronie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego. 

 

Szczegółowy plan zajęć dla studentów III roku studiów I stopnia kierunku Dietetyka - 2019/2020

 

Szczegółowy plan zajęć dla studentów II roku studiów II stopnia kierunku Dietetyka - 2019/2020

 

Tematy zajęć z przedmiotu "Środowisko a nowotwory przewodu pokarmowego" - 2019/2020