NAUKA  »  Badania naukowe

W Oddziale Klinicznym Gastroenterologii i Hepatologii prowadzone są badania naukowe dotyczące chorób zapalnych przewodu pokarmowego, w tym patogenezy nieswoistych zapaleń jelit (choroba Leśniowskiego-Cohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego), manifestacji pozajelitowych tych chorób, wpływu niektórych preparatów medycznych, w tym probiotyków na przewód pokarmowy, przewlekłych zapaleń wątroby i marskości wątroby, choroby trzewnej i jej powikłań, zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego. Personel Oddziału uczestniczy w międzynarodowych programach badawczych dotyczących nowych metod terapii zwłaszcza nieswoistych zapaleń jelit i przewlekłych zapaleń wątroby.

 

Współpracujemy z innymi klinikami i katedrami m.in z Katedrą Fizjologii UJ CM, Katedra Patofizjologii UJ CM, Katedra Patomorfologii UJ CM, Katedra Mikrobiologii UJ CM.

 

Efektem prac naukowych są liczne prace publikowane w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym (w tym indeksowanych w Medline). 

Członkowie zespołu Kliniki Gastroenterologii  corocznie czynnie uczestniczą w kongresach gastroenterologicznych m.in.  w Kongresie Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, Europejskim Tygodniu Gastroenterologii (UEGW) czy Zjazdach Amerykańskiego Towarzystwa Gastroenterologii (AGA).

 

 

 

 

Poczta w domenie CMUJ

 

Poczta w domenie UJ