Strona główna 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

 

W dniach 5-6 października w Auditorium Maximum UJ miał miejsce XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego. Tegorocznym gospodarzem była Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Collegium Medicum UJ.

Kongres został poprzedzony podyplomowym kursem EAGEN (The European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition), w którym uczestniczyli przedstawiciele  wiodących europejskich ośrodków gastroenterologicznych.

W trakcie otwarcia kongresu honorowe członkostwo Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego otrzymał prof. Stanisław Tarnawski z Uniwersytetu Kalifornijskiego, którego praca naukowa rozpoczęła się w krakowskiej Klinice Gastroenterologii.

.

W trakcie Kongresu poruszane  były zagadnienia ostrych i przewlekłych schorzeń wątroby, nieswoistych chorób jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), choroby trzewnej (celiakii), zagadnień chirurgicznych czy kontrowersji  w terapii i diagnostyce. Dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania z ekspertami oraz dyskusje na temat trudnych zagadnień klinicznych.

Nasza Klinika, poza organizacją tego wydarzenia, zaprezentowała swój dorobek naukowy. W trakcie sesji plakatowej nasz zespół  przedstawił siedem prac, jedna praca na temat zaburzeń neurologicznych w celiakii została zakwalifikowana do prezentacji ustnej w ramach sesji chorób jelita cienkiego.

Praca pod tytułem „TGFß i elastaza granulocytów w ocenie aktywności nieswoistych chorób zapalnych jelit" otrzymała II miejsce.

 

W tym ważnym wydarzeniu dla polskiej gastroenterologii brało udział około 1200 lekarzy różnych specjalizacji skupiających się na diagnostyce i terapii schorzeń przewodu pokarmowego.

 

Więcej informacji na temat tego wydarzenia pod adresem internetowym  http://www.symposion.pl/xv-kongres-ptge

 

Poczta w domenie CMUJ

 

Poczta w domenie UJ